Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
მონაზონ გიორგის (ასკურავას) თეოლოგიური კითხვები თეოლოგიის დოქტორ ედიშერ ჭელიძესთან

 

კითხვა: მოგესალმებით, ბ-ნო ედიშერ. მე, საზოგადოდ, ლიტურგიკულ საკითხებზე მოგმართავთ თქვენ, თუმცა ამჯერად საკუთრივ საღვთისმეტყველო-დოგმატური კუთხით მაქვს შეკითხვები, გამომდინარე იმ გაურკვევლობიდან, რაც ბოლო ხანებში შეიქმნა დაცემულ ძალთა ბუნებასთან დაკავშირებით. ვგულისხმობ რამდენიმე პუბლიკაციას, აგრეთვე, ინტერნეტ-რესურსებით გავრცელებულ მასალას, საეთერო გამოსვლებს, ზოგიერთ ქადაგებას და პირად საუბრებსაც კი, რომლებშიც არაიშვიათად ზემომითითებული თემა განიხილება ბევრი ჩვენგანისთვის მეტად პრობლემურად.

პასუხი: მე, სამწუხაროდ, არ ვიცნობ თქვენს მიერ ნაგულისხმევ მასალებს და მხოლოდ თქვენგან ვიგებ პირველად, რომ ამ საკითხზე რაღაც გაურკვევლობაა, ვინაიდან დაცემულ ძალთა შესახებ საბოლოო დოგმატური პასუხი წმინდა ეკლესიას, რათქმაუნდა, გაცემული აქვს და არ ვიცი ამ მხრივ რა ბუნდოვანება უნდა არსებობდეს, თუმცა თუ უფრო დამიკონკრეტებთ იმ გაურკვევლობებს, რაც მხედველობაში გაქვთ, შევეცდები უფრო ნათლად გიპასუხოთ.

კითხვა: დავიწყოთ მთავარი გაურკვევლობით: ქვეყნდება წმინდა მოძღვართა გამონათქვამები, რომელთა საგანგებო დოგმატური განმარტება თქვენი მხრიდან, ვფიქრობთ, აუცილებელია, ვინაიდან ჩვენს მიერ მოხსენებულ მასალებში წარმოდგენილი განმარტების მიღება მეტად გვიძნელდება.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (WEDNESDAY, 17 APRIL 2024 20:12)

დაწვრილებით...

 

რამდენიმე დამატებითი კითხვა თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორ ედიშერ ჭელიძესთან
კითხვა:

ბ-ნო ედიშერ, თქვენს ბოლო პუბლიკაციაში სახელწოდებით "ეშმაკეული ქვემძრომიელი" იმდენად მკაფიოდ და მასალობრივად განმარტეთ მძიმე ცთომილება ძე ღმერთის "არსებით ანუ ღმრთეებით განკაცებულობისა", რომ აღარ გვეგონა, ამ საკითხზე ისევ თუ მოგმართავდით, მაგრამ, როგორც ირკვევა, მამა იერომიელი კვლავაც მთელი მონდომებით და თქვენდამი რისხით განაგრძობს იმის მტკიცებას, რომ ძე ღმერთი არის სწორედ "არსებით ანუ ღმრთეებით განკაცებული". რას იტყოდით ამის შესახებ?

პასუხი:

რა შეიძლებოდა გვეთქვა? გარწმუნებთ, რომ ხსენებული პიროვნება კიდევ მეტად გაავდება, კიდევ მეტად გათავხედდება, კიდევ მეტად აულაგმავი გახდება, ვინაიდან იგი სრულად იქნა ჩვენ მიერ სააშკარაოზე გამოყვანილი მთელი თავისი სამოძღვრო გაუკუღმართებით, რასაც აქამდე გულდაგულ ფარავდა.

როდესაც ბოროტების უკეთურება მზის შუქზე გამოიტანება, ამ უკეთურების მთელი სიბილწე და, ძველი ქართული ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, "სულმყრალობა" სწორედ მაშინ აშკარავდება, ბოროტი კი ასეთ დროს ყველანაირი საშუალებით ცდილობს კვლავ სიბნელეში გაექცეს ამგვარ გამოაშკარავებას, რომ ასე მკვეთრად დასანახი არ იყოს მისი უღვთოება.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 

კითხვა:

მოგესალმებით, ბ-ნო ედიშერ. თქვენ წლებია თარგმნით და აქვეყნებთ მართლმადიდებელ მოძღვართა ნაშრომებს. ამჯერად რას გეგმავთ?

 

პასუხი:

მოგესალმებით. ამჯერად ვასრულებთ წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სახელგანთქმულ "ამბიგუუმთა" ანუ "გაურკვევლობათა" სამწიგნედს. ასევე, ხელმეორედ გამოვცემთ წმ. იოანე დამასკელის დოგმატურ ნაშრომს "მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა", რომლის პირველმა ორმა გამოცემამ (განსაკუთრებით მეორემ), ჩვენი აზრით, უდიდესი წვლილი შეიტანა ფსევდოქრისტიანულ ცრუმოძღვრებათა აღმოფხვრის საღვთო საქმეში.

 

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (FRIDAY, 08 SEPTEMBER 2023 18:09)

დაწვრილებით...

 

წინამდებარე პუბლიკაციაში, მამათა შრომების საფუძველზე, განვიხილავთ საკითხს, თუ ვის განუკუთვნებს საეკლესიო ტრადიცია «არეოპაგეტული კორპუსის» სახელით ცნობილი კრებულის ავტორობას. ბუნებრივია, ყველა წყაროს გამოწვლილვით გაანალიზება და დამოწმება, მათი სიმრავლის მიზეზით, ჩვენს შესაძლებლობებს აღემატება. ამიტომაც მხოლოდ რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი პატრისტიკული ძეგლით შემოვიფარგლებით, რომლებშიც მკაფიოდაა გამოთქმული განსახილავ თემასთან დაკავშირებული აზრი.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (MONDAY, 20 MARCH 2023 17:04)

დაწვრილებით...

 
More Articles...